Pro lepší představu jak bude nový přestupní terminál vypadat a jak bude upravený prostor kolem nádraží a křižovatka u nemocnice jsme připravili zjednodušený projektový výkres a vizualizace

Stěžejním prvkem stavby je nová propojovací místní obslužná komunikace, která vznikne navázáním na současnou Nádražní ulici. Rozšíření východním směrem bude pokračovat přes točnu autobusů a dále přes vyklizený stávající nákladový prostor železniční stanice. Na tomto místě vznikne nová autobusová stanice s osmi zastávkami. Prodloužení pokračuje levostranným obloukem a bude napojeno na nové průsečné světelně řízené křižovatce na silnici I/23, tedy na Bráfovu ulici.

Podívejte se na vizualizace:

 

 

Fotogalerie