Účastníci stavby

Město Třebíč

Investorem přestupního terminálu – autobusové části je město Třebíč. Koordinátorem stavby je Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč.

České dráhy

Při stavbě přestupního terminálu budou České dráhy rekonstruovat výpravní budovu s tím, že bude možný přesun obslužných prostor do vedlejší budovy.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Část projektu týkající se SŽDC zahrnuje rekonstrukci staničních kolejí č. 2, 4 a 6  a výstavbu nového oboustranného nástupiště vybaveného novým osvětlením, rozhlasem, informačním systémem a přístřešky pro cestující. Dále se zapojí do výstavby nové nákladové rampy u koleje č.7.

Celkové náklady jsou 81 milionů Kč. Dotace z Evropské unie je ve výši 50 milionů Kč, zbývající část hradí město Třebíč ze svého rozpočtu.