Displeje s novými informacemi

září 2018

Displeje na vlakovém nádraží ukazují nově zpoždění autobusů městské autobusové dopravy.

Na digitálním displeji se cestující nyní dozví, jaké zpoždění má autobus městské hromadné dopravy. Jedná se významnou změnu, která přispěje k další informovanosti cestujících o jejich spoji. Displeje nám nyní zobrazují i údaje v posledním sloupci - tedy zpoždění autobusů MAD.  Taktéž již máme přístupný poslední řádek displejů a můžeme do něj vysílat aktuální provozní informace,” říká vedoucí dopravy a komunálních služeb v Třebíči Aleš Kratina.