Práce na mostě stojí, výluky se prodlužují

zdroj: Horácké noviny, 9. 1. 2017

TŘEBÍČ (kv) - Revitalizace železniční trati ani výstavba Podklášterského mostu nejdou ani zdaleka tak, jak optimisticky vypadaly původní plány. I když zejména na železnici bylo ještě před Vánocemi možno vidět stavební dělníky pracující po setmění i o víkendech, dokončení právě opravovaného úseku se opět odsouvá. Místo 18. února by měly být koleje v provozu až 1. března.

Podle původních slibů měl být provoz na železnicí mezi Okříškami a Náměští obnoven v první polovině prosince. Přes zimní měsíce pak měly vlaky jezdit bez výluky s tím, že 1. března bude zahájena revitalizace úseku mezi Náměští a Zastávkou u Brna. S jejím ukončením 30. června 2017 pak měla revitalizace skončit úplně.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám se zastavily práce na Podklášterském mostě. S jejich obnovením se počítá ve druhé polovině ledna. „Zhotovitel provedl práce na zapažení pro objekt nábřežních zdí. Současně byly dokončeny naplánované úpravy v korytě řeky, byl vybourán původní středový pilíř použitý pro podepření skruže (bednění pro mostovku) během výstavby. Byl dokončen zásyp přechodových oblastí na obou stranách mostu, byla vybetonována přechodová deska a byl již napevno osazen mostní závěr,“ uvedla k dosavadnímu stavu mostu tisková mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Staveniště je nyní obehnáno plotem a je kontrolováno městkou policií.