Od roku 2015 autobus i vlak na jednom místě

březen 2014

Nový přestupní terminál je největší investiční dopravní stavbou za dvacet let. Součástí výstavby přestupního terminálu bude modernizace nádražní budovy, úprava kolejiště a také nová křižovatka u nemocnice včetně nového parkoviště. Projekt je vypracován podle nejnovějších trendů v autobusové a železniční dopravě. Cestujícím se zrychlí a zjednoduší přestupy a také návaznost jednotlivých spojů. Díky novému terminálu bude přímé propojení autobusové a vlakové dopravy v Třebíči, a to poprvé od doby postavení trati Zastávka – Okříšky.

Nové autobusové zastávky i parkoviště

V prostoru současného překladového prostoru vznikne moderní autobusový terminál s osmi zastávkami, které budou vybaveny digitálním označníkem a přístřeškem. Kolem terminálu vznikne 112 nových parkovacích míst. Místo stávajícího parkoviště u nemocnice vznikne kapacitní křižovatka a nové parkoviště. Tyto úpravy povedou ke zlepšení průjezdnosti Třebíčí a také snadnějšímu parkování.

Modernizace kolejiště a nová železniční budova

Součástí výstavby terminálu je úprava kolejiště. U první koleje vznikne bezbariérový nástupiště, ze kterého bude možné přestupovat z vlaku na autobus. Další novinkou bude nové ostrovní nástupiště. K tomu se cestující dostanou novým podchodem. Projekt také počítá s přestavbou železniční budovy. Na stávajícím místě tak vznikne budova odpovídající všem požadavkům na moderní cestování.

Nový terminál na jaře 2015

Práce na terminálu začaly v dubnu 2014, vše by mělo být hotové na jaře 2015. Stávající autobusové nádraží na Stařečce zůstane zachováno. Na novém terminálu budou zastavovat především ty spoje, u kterých se předpokládá návaznost na vlakové spoje. 

 

Reportáž České televize o novém terminálu.