Vlaky budou od července zpět na trati

květen 2017

Práce na druhé části revitalizace trati mezi Náměští a Zastávkou u Brna jdou podle plánu.  Oprava úseku je druhou etapou celkové modernizace podstatné části železniční trati číslo 240 mezi Zastávkou u Brna a Krahulovem. Celkem bude obnoveno 45 kilometrů trati.

Od července by se měly vrátit vlaky na trať mezi Náměští nad Oslavou a Zastávkou u Brna.  Na trati mezi Náměští a Zastávkou u Brna dělníci pracují od konce února.

„Termín ukončení stavby k poslednímu červnu 2017 zhotovitel garantuje," slíbila mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Cílem je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti spojené se zkrácením jízdních dob a také vyšší bezpečnost na železničních přejezdech.

Zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h se podle ní dosáhne úpravou geometrické polohy koleje a zvýšením příčného převýšení koleje v traťových obloucích. V některých úsecích bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku. V úsecích, kde je omezujícím faktorem pro úpravu rychlosti železniční přejezd, dojde ke zvýšení jeho zabezpečení. K větší bezpečnosti provozu pak přispěje nové traťové zabezpečovací zařízení.


Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna vyjde na jednu miliardu a 248 milionů korun bez DPH. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag Rail a.s.