Práce na revitalizaci trati

listopad 2016

Železniční stanice v Třebíči začíná dostávat nové kontury. 

Probíhá montáž bednění stropu pro podchod, instalace hrany nového bezbariérového nástupiště u výpravní budovy a upravuje se jeho zastřešení. Instalují se veškeré kabelové trasy a pokračují práce na nové mostovce nad ulicí Nádražní.

Fotogalerie