Pohledem ŠŽDC

březen 2017

Viktor Vik ze Správy železniční dopravní cesty osobně zkontroloval průběh revitalizace železniční tratě. 

Pane Viku, můžete nám shrnout, co přinesla první fáze revitalizace trati Zastávka u Brna-Okříšky?

Kromě modernizace trati a vybraných částí trati je to také modernizaci zastávek a  kompletní rekonstrukce železniční zastávky Třebíč, která už je pro nás dokončena, vyjma výpravní budovy. Po dokončení druhé etapy dojde ke zrychlení dopravy. U rychlíků až o 11 minut u spojů osobní dopravy přibližně o dvacet minut v závislosti na směrech.

Přibližte nám, jaké oblasti má Správa železniční dopravní cesty ve své péči.

Jednotka Stavební správa Východ, pod kterou spadají investiční stavby, má na starost výstavby, modernizace a rekonstrukce vybraných úseků. Má na starosti také projektování a vlastní stavbu s tím, že to vedeme jako investoři. Realizace je pak na vysoutěžených dodavatelích. Po ukončení stavby ji  předáváme jednotce oblastní ředitelství. To jsou správci, kteří se pak starají o provoz.

Veškeré opravy podél tratí v celé České republice tak jdou za vámi?

Spadají pod Správu železniční dopravní cesty. Zde je potřeba rozlišit, zda je to standardní údržbová práce, která jde za oblastními ředitelstvími, nebo investiční stavba, modernizace, revitalizace, o které se staráme my tedy jednotka stavební správa  SŽDC.

Stojíme na vlakovém nádraží v Třebíči a vedle je nově zbudovaný přestupní terminál. Jak se vám líbí a jak vnímáte jeho umístění u vlakového nádraží?

Terminál je nádherný a dostalo to tu takový šmrnc a hlavně se tu podařilo propojení čtyř staveb. Terminál, který zajišťovalo město Třebíč, stodola a nástupní rampy a celé to završila revitalizace trati.

Jak velká byla investice do rekonstrukce železniční stanice Třebíč?

Se všemi technologiemi a se stavebními úpravami vyšla přibližně na 200 milionů korun.

Jezdíte vy sám vlakem?

Jezdím. Záleží kam, ale snažím se. Někdy je to pomalejší, někdy rychlejší, ale do Prahy bych v životě nejel autem.

Česká republika má nejhustší železniční síť. Myslíte si, že se o ni dostatečně staráme a využíváme ji?

To je těžká otázka. Bohužel v dnešní době je to vše o penězích. Ted se hlavně snažíme pro tyto modernizace z 90 % čerpat evropské peníze, které nám v tomto výrazně pomáhají. Dotace se však zmenšují. Je to dáno tím, že česká ekonomika roste a my se dostáváme z pohledu EU do jiných hodnotících žebříčků.  Investovat je potřeba. Železniční doprava je v podstatě jediná alternativa k neustále se rozšiřující automobilové dopravě.

Fotogalerie