Máme koleje!

prosinec 2016

Aktuální záběry z revitalizace železniční trati a vlakového nádraží. 

Stavební práce se posunuly do závěrečné fáze. Po novém roce budou pokračovat především ty objekty, které jsou důvodem zdržení a to sanace skalního zářezu za Lorenzovými sady a finalizace a oživování traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Na fotografiích je patrné nové, částečně zastřešené, ostrovní nástupiště, nové bezbariérové nástupiště u první koleje a také předelektrizační úpravy (vytvoření prostoru pro budoucí základy bran trakčního vedení). V podchodu železniční stanice jsou dokončeny hrubé betonářské práce a probíhá aplikace izolačních vrstev.

Fotogalerie