Průběh revitalizace trati Okříšky-Zastávka

29. 9. 2016

Nebývalá podíváná se nabízí na místa, kde původně vedla železniční trať. Pokud jste neměli možnost revitalizaci tratě vidět na vlastní oči, přinášíme vám fotografie.