Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

25. 10. 2016