Nový přestupní terminál zjednoduší cestování a propojí vlak s autobusem

únor 2014

Cesta mezi vlakovým nádražím a autobusovým nádražím na Stařečce, kde cestující přestupují na linkové autobusy, je dlouhá přes jeden kilometr a vede po velmi svažitém terénu. Pěší přesun trvá okolo 15 minut. Nový přestupní terminál zjednoduší cestování, zrychlí přestupy a propojí vlak s autobusem. 

Železniční nádraží je položeno na jižním pomyslném okraji širšího centra města a je významným dopravním uzlem v regionu. Železniční a návaznou linkovou autobusovou dopravu využívají denně tisíce osob dojíždějících nebo vyjíždějících za prací, na úřady, do škol a v neposlední řadě tak turisté a návštěvníci města a jeho památek UNESCO. Třebíč je důležitým dopravním uzlem a klíčovou úlohu zde hraje návaznost vlakové a linkové autobusové dopravy, která zajišťuje dostupnost dalších měst v regionu. V současné době je ale spojení vlakové a autobusové dopravy ve městě pro cestující velmi problematické a pro handicapované cestující mnohdy nemožné.

Přestupní terminál zajistí klíčovou úlohu hlavních páteřních linek v dopravním systému, které zajišťují přepravu cestujících mezi významnými přestupovými uzly regionu.

Zrychlení přestupů a nová parkoviště

Hlavním cílem výstavby terminálu je zlepšení dopravní obslužnosti města ve vazbě na širší okolí, zlepšení úrovně a kvality veřejné dopravy nejen ve městě, ale také v regionu. Přestupní terminál navazující na vlakové nádraží zajistí bezproblémový přestup jak na linky meziměstské dopravy tak na linky městské hromadné dopravy. Dojde k napojení vlakových spojů na 31 stěžejních linek meziměstské dopravy a 3 linek MAD, které zajistí spojení centra s dnes špatně dostupným vlakovým nádražím. Pro cestující tak bude k dispozici celkem 69 spojů denně ve všední dny a 16 spojů o víkendech a svátcích. Dále bude terminál zajišťovat celkem 52 parkovacích míst typu park&ride, 5 míst pro kiss&ride,13 míst pro bike&ride a celkem 60 parkovacích míst.