Stavba přestupního terminálu je rozsáhlý projekt, jehož součástí jsou další úpravy komunikací a staveb.

Projekty, které musí předcházet stavbě nebo částem stavby terminálu:

 • kolejové úpravy v železniční stanici Třebíč - investor SŽDC, s. o.
 • vybudování nástupiště v železniční stanici Třebíč - investor SŽDC, s. o.
 • vybudování nákladiště u jižní koleje a s tím související likvidace stávajícího nákladového prostoru - investor SŽDC, s. o.
 • odstranění budov bývalého skladu při Nádražní ulici
 • demolice opěrné zdi v Eliščině ulici
 • zrealizováno 2014 - 2015

 

Projekty bez požadavků na souběh prací

 • revitalizace trati Zastávka – Okříšky, součástí bude vybudování ostrovního nástupiště s podchodem v železniční stanici Třebíč  -  investor SŽDC, s.o.
  • realizace 2016/2017
 • rekonstrukce povrchu silnice I/23 (Bráfova, Sportovní ulice), výměna obrusné vrstvy, v daných úsecích bude navazovat na úpravu Purkyňova náměstí  - investora Ředitelství silnic a dálnic
  • realizace 2017/2018
 • rekonstrukce výpravní budovy
  • realizace 2019