Benefity nového přestupního terminálu

  • Přímé propojení autobusové a vlakové dopravy v Třebíči poprvé od doby postavení trati Zastávka – Okříšky.
  • Vytvoření autobusových zastávek jak pro městskou tak příměstskou a dálkovou dopravu.
  • Přiblížení linky MAD č.1 k nemocnici.
  • Vyšší atraktivita veřejné dopravy – taktové propojení v novém přestupním uzlu.
  • Bezbariérový přístup (nové nástupiště), výrazné zvýšení uživatelského komfortu.
  • Nové parkoviště na východní straně.
  • Přesunutí nákladové rampy a manipulační koleje k Riegrově ulici.
  • Komplexní revitalizace kolejiště, příprava na elektrifikaci, budoucí zkrácení jízdních dob do Jihlavy i Brna.
  • Moderní elektronický informační systém.