Stav prací na terminálu na přelomu roku

1.1. 2015

Práce na přestupním terminálu jsou prováděny v závislosti na vývoji klimatických podmínek. Podívejte se, jaký je stav k 1. lednu 2015.

V provozu je nový chodník od Nádražní ulice až k výpravní budově.

Přístup na vlakové nádraží je možný i po zrekonstruovaném schodišti z ulice Chlumeckého.

Dokončují se parkovací stání.

Dokončují se drážní objekty.

Stále je možné parkovat na náhradních parkovištích. Přehled zde.

Fotogalerie