Nová výpravní budova pro pohodlné cestování

16. 8. 2017

Rok 2018 bude ve znamení kompletní rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Třebíč. Moderní budova tak završí několikaletý projekt budování moderního přestupního terminálu. 

Proč je potřeba postavit novou výpravní budovu?

  • Při přestavbě železniční stanice byly nástupiště posunuty východním směrem a rovněž nový autobusový terminál leží východním směrem. Hlavní směr přístupu cestujících je z východní strany, právě sem je potřeba orientovat odbavovací halu.
  • V rámci možností daných stávajícím půdorysem stavby je nutné zvětšit plochu veřejné části výpravní budovy.
  • Ve veřejné části výpravní budovy vzniknou plochy pro komerční účely.
  • Ve stávající výpravní budově převažují neefektivně rozmístěné neveřejné provozní funkce.
  • Chybí vybavenost pro cestující.

Proto je nutná celková úprava dispozičního řešení výpravní budovy.

 

Jaké je stavební řešení nové výpravní budovy?

Historická symetricky rozvržená budova s tradičním konstrukčním řešením je plně využitelná pro adaptaci. Východní křídlo budovy je na tom hůře. Jedná se o novodobější přístavbu s horší kvalitou stavebních konstrukcí.  Přestavbou bude procházet také bezprostřední okolí budovy.

Město Třebíč nechalo připravit dvě varianty stavebně-architektonického řešení. První variantou je novostavba s moderním architektonickým výrazem na místě původního východního křídla. Druhá varianta je architektonicky i stavebně konzervativnější a může využít část konstrukcí původní přístavby. S investorem bylo dohodnuto, že finální vzhled budovy se bude blížit druhé variantě, která respektuje historické reálie a hmotu nejbližšího okolí.

 

Kdo je investorem?

Je to Správa železniční dopravní cesty. Náklady vycházejí na 18 mil. Kč.

Vybudování nové výpravní budovy je dílčím projektem investičního záměru Přestupní terminál Třebíč.