Cestující od letošního roku využívají moderní zázemí výpravní budovy

Letošním dokončením modernizace výpravní budovy na vlakovém nádraží byl také ukončen po šesti letech celý projekt výstavby přestupního terminálu. Cestující tak mohou využívat komfortní zázemí, které odpovídá moderním standardům.

Od pondělí začne rekonstrukce výpravní budovy

Od pondělí 17. února bude probíhat rekonstrukce výpravní budovy na vlakovém nádraží v Třebíči. Rekonstrukci bude provádět vlastník budovy, státní organizace Správa železnic. Po dokončení prací budou cestující využívat rozšířené, moderní zázemí výpravní haly, modernizace se dočkají také toalety a zázemí pro zaměstnance.

V roce 2020 nová výpravní budova

Cestující se dočkají nové výpravní budovy. 

Vánočně osvětlený terminál

Třebíč má nové vánoční osvětlení. Adventní a vánoční atmosféru posiluje i nové osvětlení na přestupním terminálu. 

Veřejná doprava Vysočiny

Další z významných etap pro­jektu Veřejná doprava Vysočiny, tedy vysočinského modelu inte­grované dopravy, bude podle plá­nu spuštěna 15. prosince 2019.

Evropské dotace pomohly vybudovat terminál

Mezi významné projekty financované z evropských peněz patrí právě třebíčský přestupní terminál. 

Nová aplikace pro cestující v Třebíči

Cestujete hromadnou dopravou v Třebíči? Pomůže vám nová aplikace. 

Radnice v Třebíči plánuje odkoupit od Českých drah (ČD) pět pozemků pod dopravním terminálem u vlakového nádraží, jde v součtu o 0,77 hektaru.

Občerstvení ve vlaku

Občerstvení ve vlaku

září 2019

Mnozí pamětníci si jistě vzpomenou, že na plzeňských rychlících býval v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v soupravě zařazený klasický jídelní vůz.

Výpravní budova na třebíčském nádraží projde opravou

V roce 1995 proběhla rekonstrukce budovy, nicméně po zprovoznění přestupního terminálu je potřeba adaptovat prostory i pro cestující autobusů. Rekonstrukce bude trvat od října 2019 do jarních měsíců příštího roku a proběhne za provozu.